top of page
Anchor 1

Könyveim

Rováskönyv

borito.jpg

Az utazások végén leültem festeni, a vége egy 33 képből álló festmény sorozat lett. Az ősi Székely- Magyar rovásírás jelrendszerét festettem meg e 33 képben. A képek sorrendjét egy-egy különleges jelenség, néha pedig a kristálykoponya közlése adta meg. Ez a munka két évig tartott, melyben sok segítséget kaptam mind földi, mind égi mesterektől.

A Rovásképek és alkalmazási lehetőségeik c. Könyvem, melyben a képek, jelek felhasználását is bemutatom. 2011. októberében lett publikálva a hozzá tartozó 108 lapos kártyakészlettel.Aki maga szeretné mindezt kipróbálni, annak ajánlom ezt a könyv-kártya készletet, hogy elindulhasson saját felfedező útján.

Természetesen minden kapcsolódó kérdésre válaszolok, tanfolyamok tartása, érdeklődés esetén, személyre szabottan is, időpont egyeztetéssel lehetséges.

A könyv nagyobb könyvesboltokban országszerte kapható, pl. Anima, Alexandra könyvesboltok.


A könyv ára: 1790 Ft


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Rováskártyák

Írásjel kutatásom fontos része a rovás jelek kutatása. A magyar nép tudott írni, olvasni rovással a középkorban is. Legjobb példa erre, hogy két királyunk, Károly Róbert és Mátyás király rovásjelek alapján tartotta nyilván az adót. Úgynevezett rovó botokon.

Kártya szett is készült belőlük, mely megrendelhető.

Tanfolyamot és előadást is tartok a rovásjelek értelmezése és történeti áttekintése, valamint a jelgyógyászat területén elfoglalt helyükről.

Rov%C3%A1sk%C3%A1rty%C3%A1k_edited.jpg

Ára: 3500 Ft

Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba

Shába

Amikor ismeretlenül belelapozunk ebbe a könyvbe, különös érzésünk támad, mintha már láttam volna, mintha ez velem is megtörtént volna. 1994-ben íródott a könyv negyven nap alatt. Nérya álnéven író nő tollából. A könyvből kiderül, hogy milyen érintés hatására lépett ki az igazgatói székből, és egy különös sugallat hatására hogyan szülte meg önmagát negyven nap alatt. Hitt az álmaiban és racionális elmével mérve olyan bolondságokra szánta el magát, amelyre csak kevesen képesek. Az idézőjelbe tett nyugalmas környezet biztos korlátait ott hagyva egy egészen más világba keveredett el, amelyek az álmok a látomások, egy mások számára láthatatlan erő sugallatainak engedelmeskedve kinyílott önmaga és a világ felé.

Egy mai ember útkeresése és botladozása, valamint tisztulása van ebben a könyvben megfogalmazva. Ha úgy tetszik egy levedlett karmikus kígyóburok, amely, ha figyelmesen olvasunk a sorok között, megvált bennün­ket.

Ennek a megváltásnak egy kulcsa van, szívvel kell olvasni.

 

shaba.jpg

A történetben apró, de összefüggő epizódok vannak, amelyeket gombolyítva, mint a fonalat, saját életünk buktatói tárulnak fel, és kiúttalanságunk erdejében mégis van egy kicsiny fénysugár, amely a kivezető utat mutatja. Ebbe a láthatatlan fénybe kapaszkodva indul el hősünk, hogy végére érjen a több ezer éves vállaltságnak, és egy csodálatos szellemlény segítségével kijöjjön abból a kátyúból, amelybe saját magát hozta. Az illúzió és a valóság képei keverednek a regényben. Egy őszinte vallomás, amely ha az ember szívekhez elér, kinyitja mások szívét is, és láttatja a valódi célt a belső hit éledését.

Írója évekig tesztelte ezt az írást, majd 1998-ban kiadta könyv formájában. Az elmúlt években személyesen találkozott olvasóival, és saját bőrén lemérhette, hogy mit indított el az emberek lelkében az írás. A végeredmény mindenütt egy volt. Mindenkit önmagához vezetett el.


A könyv jelenleg nem kapható, de érdeklődés esetén utánnyomás lehetséges (3000Ft)

Digitálisan elérhető: 1700Ft 


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

 Shába tükre 

Shába tükre egy ízig-vérig mai asszony útkeresését mutatja be.

Nérya második könyve azt a negyven napot írja le, hogy miképpen talált oda Istenhez, itt a földi valóság útvesztőiben. Egy láthatatlan Mester tanításait követve, hogyan keveredett ki a saját maga gyártotta kalitkából.

Otthagyva az igazgatói állását, egyik napról a másikra hogyan vetette le magáról azt a gúnyát, amivel harminchat évig azonosította magát. Ez a fájdalmas burok lépésről lépésre válik le hősünkről megmutatva az emberi gyengeség, szépség, félelem, kétségbeesés, és önmagára találás útjait.

Ez a történet bárkivel megeshetett volna, hiszen mindannyiunknak van egy regénye, amelybe ha beletekintünk ott van a bölcsesség, amely vezérel bennünket, maga a név, hogy Shába bölcsességet is jelent.

 

shaba-tukre.jpg

Földi, nagyon is fájdalmas élethelyzetek vannak leírva ebben a könyvben. Ha úgy tetszik recept az élethez, fölülről és alulról szemlélve. A földi szférából egy asszony útkeresése. Az égi szférából egy láthatatlan Mester tanításai.

A kettő szimbiózisa a könyv. Egy csodálatos kinyílás, amelyben íze van, és fénye van mindennek. Ajánlom mindazoknak, akik készek arra, hogy szembe nézzenek önmagukkal.

Ízelítőül néhány gondolat a könyvől:

„Keresed az igazságot? Nézd, adok neked valamit. Ez egy smaragd, ez az igazság. Tedd a szívedre, és látni fogsz vele, de önmagában ez nem elég. Ez egy gyémánt, ez az erő, tedd a szívedre, és lesz erőd elviselni az igazságot. Ez egy rubin, ez a szeretet, tedd a szívedre, és lesz erőd kimondani az igazságot. Ez a három ékkő szolgáljon téged utadon, mert egyik a másik nélkül nem ér semmit.

Hiába látod az igazságot, ha nincs hozzá szíved, mert akkor nem az igazságot látod.

Hiába van erőd, mert az erő önmagában vak, az erőt a szeretet teszi látóvá.”

A könyv ára: 3000Ft

Digitálisan elérhető:  1990Ft 


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Amíg vártalak

A kötet verseket és novellákat tartalmaz.
80 oldalas kötet. 2015.-ben jelent meg.

Néhány részlet a verseskötetből:


Lágyan megérint a szél
Lágyan megérint a szél.
Üzenete a szívemig szól.
A boldogság nem egy pillanat,
A boldogság a teljes lét,
Amely körbe vesz, és tükröződik bennem,
És én feloldódom ebben a táncban,
Amely örök mozgásában a valódiság fényében tündököl.

 

Amíg vártalak, versek_edited.jpg

Amíg vártalak
Amíg vártalak estéből
Hajnal lett.
Amíg vártalak a fény
Kigyúlt az éjszakában.
Amíg vártalak Isten fogta
A kezem és halkan súgott
Nekem valamit.
Amíg vártlak szerettem volna
A szeretőd lenni.
Amíg vártalak, szerettem volna,
Ha a gőzölgő levesből eszel.
Amíg vártalak táncoltam
Egyet az éggel, és Isten ígért
Nekem valamit.
Amíg vártalak, a fény kigyúlt
A vásznon.
A szerelem fájón és fényesen
Mosolygott vissza a képből.
Isten hozzám hajolt, súgott
Valamit.
Magához ölelt, megetetett.
Örömet csókolt a szemeimbe.
A remény fényét világította át rajtam,
Hogy egyszer megérkezel.


Didergő királyok
Szeretnék egyszer egy olyan könyvet olvasni, ami leköt. Amiben elmerülhetek, amiben lubickolhatok, ami átmelegít.
Hová lettek a valódi történetek?
Hová lett a meghittség, a melegség?
Didergő királyok lettünk?
Emlékszem, hogy gyermekkoromban olvastam ezt a mesét, és nem értetem.
Mitől didergett az a király?
Most értem, a lelkem fázik.
Kiül az ág szélére, mint egy kismadár és didereg.
Milyen gyönyörű ez a szó, hogy didereg.
Szinte bele lehet szeretni. Szinte már kedves, olyan meghitt szavacska.
Didereg….
Ebben a szóban a lélek didergése is benne van. A didergőt át kell ölelni, és engedni kell felmelegedni. Muszáj ölelni! Takarót kell rá tenni és mesélni kell neki.
Kedves didergő, nézz fel az égre!
Zúzmarás az erdő. Őz szökik léptedre. Erős csizma alatt nyikorog a hó.
Nem várt őzraj toppan meg előtted.
Mitől olyan gyönyörű az erdő?
Neszez a farkas. Büszke hím. A ködből előtűnik teste. Embert lát a zúzmarás réten.
No, nem baj.
Ránéz. Az ember áll, megdermed, fél. A farkas áll, gyönyörű.
Az ember próbál szólni, de hang nem jön ki belőle. Próbálja hívni a társait, de amazok a patakon túl a ködbe vesztek.
A farkas elódalog. Ő az úr, azt tesz, amit akar. Felül egy nagy kőre, várja a Napot derengésében.
Az ember hitetlenül áll, majd eltűnődik:
Gyönyörű ez a farkas, hím, nagy és magasztos, büszke állat.
Ott ül a közeli kövön, nem akar tudomást venni az emberről.
Az ember meg csodálkozik, mozdulni nem bír, mert még mindig nem hiszi ami történt, majd óvatosan halad a patak felé, óvatosan halad a biztonság felé, hiszen ott vannak a társai.
A valódi biztonság a kövön ül.
Az ember átment a patakon, megkönnyebbült. Társait már látja. A farkas a ködbe vész.
De ez a farkas már soha nem tűnik el a lelkünkből.


A körte-alma fánál
Ott ült a körte-alma fánál, mert csak így nevezték.
Valamikor valaki almát oltott a körtefába vagy fordítva.
Talán egy juhász volt.
Ott ült a körte-alma fánál és a kicsi kígyót leste.
Mi lesz most?
Kék szemében összegyűltek a felhők.
A kicsi kígyó eltekergett.
Hála Istennek! mondta.
A felhők kitisztultak a szeméből. A haja égnek állt. Valójában ilyen állású volt a haja.
Mi csak Manónak hívtuk, mert a szép két füle is elállt.


A verseskötet ára: 1790 Ft


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Forrás 

A kötet verseket tartalmaz.
1995-ben jelent meg. Lajtai Gábor illusztrációival.


 

A boldogság

Mély sóhaj.
Mi minden belefér egy lecsukott szemhéjba.
Csukd le a szemed és álmodd újra.
Sötétség és felhők.
Szikrázik a pillanat.
Édes borzongás a belsőd.
Néma a szád.
Leheletnyi csók üde villanása.
Állj meg kerék,
ne forogj tovább.
Nem érintem.
Mély sóhaj.
Álmodd újra meg újra.
Forog a kerék,
viszi előre a szikrázó pillanatot.
Nem mozdulsz.
Nem tudsz.
Bűvöletébe von a lehelet.
Életet a fának.
Életet a földnek.
Élelet a mennynek.
Egy vagyok veled.
Nem érintem.
Nem ölelem.
Enyém az a mély sóhaj.
Istenem, adj erőt.
Istenem, adj időt.
Elviszem a leheletet.
Enyém?
Tiéd?
Miénk.
A mindenünk.

 

 


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Forr%C3%A1s%20k%C3%B6tet%2C%20verses%20k

Karácsonyra 

A kötet verseket  tartalmaz.
 

Neked

Belenéztem a tükörbe.
A te szemeddel láttam magam.
Megidéztelek.
Kívánságom visszhangzott rajtam,
Éreztelek.
Telítődtem magamban veled.
Nem hiányzol, mert itt vagy.
Finom hullámok ereje.
Érzéseim vibrálnak rajtad.
Visszaadod.
Jól vagyok.
Vagy,
Létezel,
Nekem.


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Kar%C3%A1csonyra_k%C3%B6tet%2C_versek_ed

A könyv jelenleg nem kapható, de érdeklődés esetén utánnyomás lehetséges (2100Ft)

Az öreg kő meséi

Az öreg kő meséi

Egy asszony, aki beszélget egy kővel, és segítségével rá tud hangolódni a környezetében lévő kövek, vizek, szellemek erőire.

Hogyan is jutott el idáig, hogy ezt a képességét kifejlesztette?

Földi mester is segítette e fejlődést, és láthatatlan erők is egyengették az útját. Mai magyar történet, útkeresés megannyi fordulattal és látomással, amely látomások kavarodnak az élet különös fordulataival.

A történet fő vonulata az öreg táltos, aki időnként előcammog az Árpád-kori templom rom kövei közül.

Az asszonyok gyűrűjében vicces, de mégis szerető tanácsokat ad az útkereső embereknek, és közben elvarázsolja a körülötte lévő területet. Megmutatja az ezer évvel azelőtti falu életét, szokásait huncut, és mégis tanító jellegű kinyilatkoztatásaival.

Az öreg táltos nem csak huncutkodik, hanem be is váltja az ígéreteit. Ahol addig semmi nem volt, hirtelen élettel telik meg. A főhős, aki az egykori időkben az öreg táltos lánya volt ma is igyekszik az öreg nyomdokaiban haladni. Csupán egy támpontja van, az öreg táltos szelleme. A mai élet útkeresése, az ősök hagyományainak felélesztése válik valósággá.


2014 Budapest


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba 

Az%20%C3%B6reg%20k%C5%91%20mes%C3%A9i%2C

A könyv jelenleg nem kapható, de érdeklődés esetén utánnyomás lehetséges (2900Ft)

Digitálisan elérhető 1900Ft

Gyógyító szimbólumok

Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3%20szimb%C3%B3lum

A szimbólumok különböző emberi traumák oldására szolgálnak, emelik a lélek melegét, és kinyitják a szellem ajtaját, hogy magasabb dimenziókba röpíthessenek. Tanításokat tudunk értelmezni, lehozni alacsonyabb dimenzió szintekre, hogy minden emelkedni tudjon általuk. Minden korosztály nyitott lehet rá, és mindenkinek addig a szintig működik, ameddig az illető ember beavatott. Nem veszélyeztet az, hogy túl lépünk a saját bensőnk határain, mert a szimbólum nem engedi, ha úgy tetszik értelmes intelligenciaként működik, amely tudja, hogy mire vagyunk képesek, és meddig mehetünk el, mondhatni, vigyáz ránk. A kártyák mellett Gábriel arkangyal üzenetei olvashatók. 

Tanácsadásra is van lehetőség:

A könyv és a kártyák ára:  4000Ft


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba. 

Gyógyító szimbólumok című könyve és a hozzá tartozó kártyák,- melyek 2005-ben jelentek meg- a gyakorlatban alkalmazva további ihletettséget adtak az írónak, melyet a kártyákhoz illesztve 22 történet formájában jöttek létre. 

Ezek a történetek a lélek elszenvedett blokkjait oldják fel. A sorokat olvasva egy meseszerű alkotás bontakozik ki, melyben emberi alapigazságok vannak megfogalmazva.
 

Tanácsadásra is van lehetőség:

A könyv ára:  2400
Ft


Megrendeléshez lépj velem kapcsolatba. 

Gyógyító szimbólumok történetei

Gyógyító szimbólum szett_edited.jpg
Rováskönyv
Rovákártyák
Shába
Shába tükre
Amíg vártalak
Forrás verseskötet
Karácsonyra verseskötet
Az öreg kő meséi
Gyógyító szimbólumok

Rovásjelekkel 1996-óta foglalkozom.
Sajátos módon találkoztam először velük.
Tenyérelemzéseket végeztem, és láttam néhány lenyomaton, hogy vannak benne rúnákra, illetve rovásokra emlékeztető jelek. Elkezdtem tanulmányozni először a rúnákról szóló irodalmat, majd kutattam a rovások eredetét. Megpróbáltam megfejteni az emberi tenyérben megtalált jelek értelmét, és iránymutatását.

2003-ban a japán Goi Békeszervezet felkért arra, hogy egy magyar mandalát kíszítsünk.
Egyik barátom javasolta, hogy rovással íródjon. Három hónapig írtuk a hálaadó mandalát, melyben a „Végtelen hála Földanyának „ kifejezést ismételtük. 108 magyar ember írta, 5 évestől 65 éves korig. Elismerésként kaptunk egy emlékplakettet a japánoktól, amiért ezt a régi irásmódot választottuk. 2007-ben meghívást kaptam a Goi Békeszervezettől egy nemzetközi béke konferenciára Japánba a Fuji tövében, ahol minden vallás képviselője jelen volt, és celebrálhatta a szertartásait. Legnagyobb meglepetésemre a mi magyar mandalánk is jól látható helyen ki volt állítva. Ebből újabb erőt merítettem.


 

bottom of page