top of page

Az Univerzum

Amikor a minden köszönt rád, és a semmi valósága nyitja ki a szemedet.

Elérkeztünk az utolsó állomáshoz. Innen egy új ciklus indul el az életünkben.

Minden állomást végig járt a vándor, és most megpihen.

Az öröm, a vígság, a beteljesedés gyönyöre járja át a testet, lelket, szellemet.

Itt minden a helyére kerül. Nincs hezitálás tovább. A tiszta, egyenes ösvény megnyílt a kereső előtt. A tudatosság kifényesíti az utat a vándor előtt. Az ember megtalálja a helyét a világban. Ugrás a végtelenben, úszás az óceán mélyén. Csendes meditáció. A mindent elengedés állapota. Már nem fáj semmi a halandónak, mert felismerte, hogy fájdalmait saját magának köszönheti. Abba hagyja a küzdést. Megáll, és szétnéz. Minden virágba borult körülötte. Nincsenek szavak, csak a mosoly van, amely felékesíti az arcot. A szem mélyen néző, mindent látó. Nincs szükség már szavakra. A szó csak elrontaná a helyzetet. Áldott fény, áldott öröm.

Minden személyiség jegy ekkor felszínre jön és eltávozik. Az érzések megváltoznak, a gondolatok eltűnnek. Ez a lecsendesedés állapota.

Mélység és magasság keveredik. A teljességben minden kitágul. Emlékezni kezdesz arra a lényre, aki vagy valójában, és rácsodálkozol, hogyan felejthetted ezt el. Bár egyetlen gondolat szétverheti ezt a csendet, ha megfigyelésed egy pillanatra lankad. A megfigyelő nem szűnik meg benned.

A mindent tudás állapota néha fájdalmas lehet az ember számára, és még akkor is ott van a kétség, hogy valóban jól látsz?

A világ a tisztánlátás csodája, ahol már nincsen fájdalom. A megfigyelő látja a tényeket, de nem megy bele a fájdalomba. Számára a világ kerek, annak minden hibájával együtt. Ez nem azt jelenti, hogy a kérdező ostoba. Bölcsessége a szájába adja azokat a szavakat, amellyel a kényes kérdéseket is józanul tudja kimondani. Az igazságnak ereje van, és segíti az embert a fejlődésben. Ez az egyetlen út, hogy az ember tovább jusson az ösvényen.


Javaslat: ha a világ lapját hozza elébed az élet tudnod kell, hogy megértél egy magasabb tudati szintre. Lehet, hogy elhagysz dolgokat, amelyek idáig kísértek, és az is lehet, hogy minden átminősül benned. Lehet, hogy a világ körülötted nem változik meg, csak te, és ez éppen elég.


A felhők egykedvűen
Haladnak az égen.
A nap melegen süt.
A madarak énekelnek.
Eltűnődöm a boldogságon.

bottom of page